Existentiella samtal

Mitt intryck efter många år i vården är att det finns ett stort underskott på både intresse för och kunskap om existentiella frågor – sådana som kan dyka upp med stor kraft vid både psykiska problem och vid kroppssjukdom – och även i perioder av god hälsa.  Mediciner kan ibland behövas men dom är inte hela svaret på en existentiell kris, inte heller alltid psykoterapi.

Samtal med existentiell inriktning handlar om att närma sig de svåra frågorna med inriktning på skuld, ansvar, möjligheter, begränsningar.

Frågor i fokus kan vara: