Föreläsningar

Mina föreläsningar täcker ett brett område inom medicin och psykiatri.

Här några axplock:

Om möjligt ska föreläsningarna kompletteras med samtal mellan deltagarna.
Litterära och filosofiska texter kan ibland ingå.