Om mig

Vem är jag

Jag är 50-talist och blev färdig läkare på kring 1980. Tidigt lockade mig filosofi, litteratur och etik som komplement till det medicinska. Jag tyckte det var uppenbart – sjukdomen drabbar ju inte bara kroppsliga funktioner utan våra tankar och känslor, våra planer, vår längtan, vår fruktan och vårt hopp.

 

Allmänmedicin och psykiatri har varit mina områden – för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Samtalet, mötet, har varit kärnan i min praktik – där startar allt. Mitt intresse för etiska frågor har fört mig till undervisning, forskning, föreläsningar och rådgivning.  

 

Humaniora och konstarterna hör för mig på ett självklart sätt ihop med medicin och omvårdnad. Min avhandling skrev jag. England inom området medical humanities, medicinsk humaniora. Jag deltar i många nationella och internationella nätverk. Jag har fått Svenska Läkaresällskapets Hippokratespris, och etikpris från Göran Berns minnesfond.

 

Filosofiska existentiella samtal, liksom rådgivning vid sjukdom, är något som växt fram internationellt. I Norge kallas detta filosofisk praxis. Det handlar inte om terapi. Målet är fördjupad insikt och mognad. Det goda samtalet ger nya perspektiv på det som ter sig svårhanterligt och kanske smärtsamt.